Survey Mechanics 

Wat is Survey Mechanics?

Survey Mechanics is een innovatief platform voor het voeren van online enquêtes met substantiële voordelen op het vlak van kost, snelheid en analyse.  Er zit meer dan 5 jaar ontwikkeling in vervat door ervaren onderzoekers en web developers.  Het laat gebruikers toe snel een enquête op poten te zetten, gevolgd door een analyse, zonder hiervoor bijzondere skills of training te vereisen.  Survey Mechanics is bedoeld om onderzoeksbedrijven, onafhankelijke researchers, KMO's, grotere bedrijven, lokale overheden en vzw's te helpen en te ondersteunen.


Features

Snel en makkelijk

Survey Mechanics werkt bijzonder snel en is makkelijk op te zetten.   U kan uw resultaten vaak reeds enkele uren later al bekijken - en analyseren.

Een grootbank gebruikte Survey Mechanics bijvoorbeeld met potentiële klanten in vier landen en drie talen in een wip.

Automatische analyse

Survey Mechanics' Automatic Analysis Engine analyseert uw enquête-data en identificeert significante verschillen en correlaties vrijwel onmiddellijk.  Er zal u niks belangrijks meer ontgaan.  U hoeft geen expert te zijn met rekenbladen, speciale analyse-software of statistiek om de belangrijke associaties in uw data terug te vinden.

Complete rapportering

Filter data volgens de tijd of vergelijk de resultaten over verschillende periodes.  De resultaten worden als tabellen en grafieken getoond, die u makkelijk naar uw hand kan zetten.  Download uw rapport in Word, als PDF of als rekenblad.

Internationale sample database

U kan perfect met uw eigen contacten werken om een gepersonaliseerde uitnodiging per email uit te sturen.  Anderzijds kan u ook gebruik maken van een publieke contactdatabase of een specifieke bedrijfssector of jobfunctie.


SurveyMechanics logo

Survey Mechanics

Survey Mechanics is een innovatief Brits onderzoeksbedrijf, dat een uniek online enquêteplatform heeft ontwikkeld, waardoor het niet alleen snel en gemakkelijk is om enquêtes in te zetten, maar ook om grote hoeveelheden reacties te verzamelen en deze in zeer korte tijd te analyseren.

Functies omvatten

  • eenvoudige, op tijd gebaseerde analyse (handig bij het volgen van sentiment in de loop van de tijd),

  • de mogelijkheid om enquêtes vooraf in te vullen met reeds vastgelegde gegevens,

  • geavanceerde routeringsopties in vragenlijsten

  • en vooral een unieke automatische analyse-engine.

Deze analyseert enquêtegegevens vrijwel onmiddellijk en automatisch, waarbij correlaties en significante verschillen worden geïdentificeerd zonder dat statistische analyse vereist is. Dit scheelt uiteraard veel tijd, maar zorgt er ook voor dat er geen belangrijke relaties tussen datasubsets over het hoofd worden gezien.

Automatic Analysis Engine

Survey Mechanics analyseert de gegevens van uw enquête en rapporteert belangrijke statistische resultaten.  Het herkent bepaalde trends in uw data en, nog belangrijker, het zal verschillen in antwoorden tussen diverse groepen van respondenten aanwijzen. 

Hoe doet het dat?
Heel eenvoudig, onze automatische analyse-engine kijkt naar alle resultaten in uw enquête, waarbij één vraag per keer wordt vergeleken met de resultaten voor elke andere vraag en zal aangeven, waar er een statistisch significante relatie is met andere gegevens in de enquête. Het kan dus bijvoorbeeld zien, dat meer mensen in een bepaalde leeftijdsgroep een bepaald soort gedrag vertonen - of dat nu de technologie is die ze gebruiken, waar ze wonen of hoe ze winkelen.

SurveyMechanics screenshots
AVG-GDPR

AVG-GDPR compliant

Survey Mechanics is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (inclusief servers en infrastructuur) en heeft grote inspanningen geleverd en geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat klanten gemakkelijk aan de AVG-GDPR kunnen voldoen.

Survey Mechanics en Maximizer

De eerste integratie naar CRM- of andere oplossingen is die met Maximizer CRM.  Deze integratie biedt u de mogelijkheid om een set van enquêtes te importeren in Maximizer CRM.  In de toekomst wordt het mogelijk om velden bij te laten werken, gebaseerd op een individuele enquête voor een contact, evenals de mogelijkheid om een survey te lanceren vanuit Maximizer voor een contactpersoon..

Screenshot van SurveyMechanics in Maximizer CRM

Wat zeggen Survey Mechanics gebruikers?