Commercieel Beheer

Onder Commercieel Beheer verstaan wij het volgende:

 • het opmaken en uitsturen van offertes, aangevuld met de opvolging daarvan - liefst met behulp van een CRM-systeem - tot de offerte een bestelling wordt en resulteert in een factuur. 

 • een uitgebreidere vorm biedt ook het werken met de aan verkooporders gekoppelde aankoopbestellingen naar toeleveranciers, al dan niet met voorraadregistratie, en het opmaken van leverbonnen naar klanten.

Bij een keuze van een pakket voor commercieel beheer dient u ook in overweging te nemen of uw bedrijfsbehoeften richting ERP evolueren, dan wel of u toch een koppeling met een externe - of een interne - boekhouding zou wensen.

Onze oplossingen voor Commercieel Beheer

QuoteWerks logo

QuoteWerks

QuoteWerks helpt u bij het opmaken van offertes, die opgevolgd worden met behulp van de ingebouwde contactdatabase (beperkt) of door een koppeling naar uw CRM-systeem, zoals Maximizer.  Gewonnen offertes worden orders, waaruit purchase orders gegenereerd kunnen worden, evenals verkoopfacturen.  Voorraad kan slechts heel beperkt gebruikt worden.

 • CRM:  eigen contactdatabase of gekoppeld met uw CRM

 • Offertes & Verkooporders:  met QuoteValet online delen

 • Inkooporders op basis van sales orders

 • Verkoopfacturen

 • Voorraad:  heel beperkt, alleen bij uitgaande facturatie

Teamleader logo

Teamleader Focus

De instapversie Teamleader Go biedt naast CRM met contactbeheer voor de opvolging standaard ook offertes en facturatie met bestellingen naar leveranciers toe.  Indien u met beperkte voorraadmogelijkheden wenst te werken, kan deze functie geactiveerd worden.

Teamleader Move en Boost voegen daar alleen maar extra mogelijkheden aan toe, zoals projecten en urenregistratie, ticketing, werkorders, abonnementen en nog veel meer, alles in een modern kleedje.

 • CRM

 • Offertes & Verkooporders:  online delen

 • Inkooporders op basis van sales orders

 • Verkoopfacturen

 • Voorraad:  kan geactiveerd worden voor in- en uitgaande goederenstroom, behalve bij creditnota's

Unit4 Multivers logo

Unit4 Multivers

Om met Multivers te kunnen factureren moet u kiezen voor Multivers Medium, waarin ook relatiebeheer voorzien is.  Voorraad zit in de Multivers Large-editie en het volledige plaatje met offertes, backorders, prijzen en kortingen vindt u terug in Multivers XL.  In Multivers is altijd de module boekhouding voorzien.

 • CRM:  vanaf Medium

 • Offertes & Verkooporders:  XL

 • Inkooporders:  vanaf Large

 • Verkoopfacturen:  vanaf Medium

 • Voorraad:  volledige voorraadfunctionaliteit met multi-magazijn en voorraadwaardering vanaf Large

Venice logo

Venice

De hoofdmodule Facturatie voorziet al in offertes en facturen en beperkte stock.  De module Verkoopbeheer voegt daar de documenten verkoopbestellingen en leverbonnen aan toe.  De module Aankoopbeheer voegt prijsaanvragen, aankoopbestellingen en -leveringen toe, naast aankoopfacturen.  De module Voorraadbeheer voorziet in meerdere magazijnen en voorraadwaardering.  Voor CRM-functionaliteit is de hoofdmodule Contactbeheer vereist.

 • CRM:  hoofdmodule Contactbeheer

 • Offertes:  hoofdmodule Facturatie

 • Inkooporders:  module Aankoopbeheer

 • Verkoopfacturen:  Facturatie

 • Voorraad:  beperkt in Facturatie en volledige voorraadfunctionaliteit met multi-magazijn, locaties en voorraadwaardering in module Voorraadbeheer

Odoo logo

Odoo

Met volgende Odoo apps kan u aan de slag voor commercieel beheer:  CRM, verkoop, facturatie, inkoop en voorraad.  U bepaalt zelf hoever u daar wenst in te gaan.  Dit kan altijd verder uitgebreid worden, zoals met de apps voor productie, projecten en tijdsregistratie, planning en nog veel meer.  Dit is trouwens één van de vele voordelen van Odoo, het stap-voor-stap of app-voor-app verhaal.  Gebruik niet meer dan nodig is voor uw organisatie.

 • CRM:  CRM-app

 • Offertes:  Sales-app

 • Inkooporders:  Purchase-app

 • Verkoopfacturen:  Invoice-app

 • Voorraad:  Stock-app biedt volledige voorraadfunctionaliteit